راد فيلتر توليد کننده انواع کيسه هاي فيلتر براي جمع آوري ذرات گرد و غبار معلق در هوا  در صنايع مختلف
کاربرد کيسه هاي فيلتر در صنايع سيمان ، پودر ميکرونيزه ، صنايع معدني و شيمياي ، فرآورده هاي  نسوز ، صنايع
فولاد و ريخته گري ، پتروشيمي ، گچ صنعتي ، فروسيليس ، فروآلياژ ، کارخانجات آرد و صنايعي که به نحوي با
ذرات گردو غبار سروکاردارندميباشد وقادرهستند ذرات درشتر از يک ميکرون را با راندمان90% جذب و جمع آوري نمايد.
دوخت و ارسال نمونه کار طبق ابعاد شما به صورت  رايگان  ميباشد.   تماس = ارسالSite Meter
Designed and Developed by   www.ALborzNet.com